Vijf elementen - Wu Xing

De vijf elementen worden ook wel Wu Xing genoemd. Wu betekent 'vijf' en xing ‘lopen’ of ‘bewegen’. Er is dus sprake van vijf processen en er wordt in theorie ook wel eens gesproken over de 5 fasen. Deze 5 fasen beschrijven de veranderingen van het natuurlijke verloop en het onstaan. De 5 fasen bestaan uit verschillende elementen.

  • Hout wordt geassocieerd met geboorte en groei (lente).
  • Vuur staat voor het bereiken van de maximale groei (midzomer)
  • Metaal staat voor afname en natuurlijk verval (herfst)
  • Water geeft aan dat de diepste rust bereikt is (winter)
  • Aarde staat tenslotte voor evenwicht, neutraliteit en harmonie (nazomer).

Deze 5 fasen hebben allemaal onderlinge relaties met elkaar. Je ziet deze fasen allemaal bewegen en veranderen in een cyclus. In het dagelijkse leven kun je de Wu Xing bijvoorbeeld terugvinden in de wisseling van seizoenen, die invloed kan hebben op het menselijk lichaam. Ook wordt de Wu Xing gebruikt als basis van de Chinese geneeskunde bij de diagnostiek en therapieën.

Eigenschappen van de vijf elementen

Element Seizoen Yin orgaan Yang orgaan Emotie
Hout Lente Lever Galblaas Boosheid
Metaal Herfst Long Dikke darm Verdriet
Aarde Nazomer Milt Maag Zorgen
Vuur Midzomer Hart Dunne darm Vreugde
Water Winter Nier Blaas Angst