De corona maatregelen die vanaf zondag 19 december om 05.00u 2021 ingaan tot zoals nu wordt aangegeven 14 januari 2022 lijken geen invloed te hebben op de openingstijden en werkzaamheden voor ons beroep.

TCM - Traditional Chinese Medicine

Traditionele Chinese Geneeskunde wordt ook wel eens afgekort als TCG of TCM (Traditional Chinese Medicine). Al duizenden jaren wordt er in China gebruik gemaakt van deze vorm van geneeskunde die gebaseerd is op een holistische benadering van de mens. Deze benadering gaat uit van het principe dat lichaam en geest als één geheel worden beschouwd. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden. De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Er zijn verschillende behandelmethodes binnen het TCG. De meest toegepaste behandelingen zijn; Acupunctuur, Chinese Kruidentherapie, Tuina (masage) therapie, Moxa, Guasha en Cupping.

Vijf elementen - Wu Xing

De vijf elementen worden ook wel Wu Xing genoemd. Wu betekent 'vijf' en xing ‘lopen’ of ‘bewegen’. Er is dus sprake van vijf processen en er wordt in theorie ook wel eens gesproken over de 5 fasen. Deze 5 fasen beschrijven de veranderingen van het natuurlijke verloop en het onstaan. De 5 fasen bestaan uit verschillende elementen.

Meer informatie over de vijf elementen

Yin Yang

Yin Yang is een van de meest gebruikte principes binnen de Chinese geneeskunde. Met Yin Yang kunnen alle fenomenen binnen het universum uigedrukt worden; organen, substanties, functies
en lichamelijke structuren.

Meer informatie over Yin Yang