Werkwijze

Op deze pagina vindt u informatie over onze werkwijze en de verschillende stappen van een behandeling.

De nieuwe AVG wet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Dat geldt dus ook voor ons. Informatie over hoe wij omgaan met uw privacy leest u in ons privacybeleid.

Eerste consult / behandeling

Wij beginnen altijd met een eerste consult (gesprek), waarbij u uw klachten voorlegt. Dan stellen wij u een aantal vragen over deze klachten. Door middel van de pols- en tongdiagnose kijken wij welke disbalansen er in uw lijf voorkomen. Door de pols te voelen wordt de energie van de meridianen en organen waargenomen. Het observeren van de tong is een belangrijke vorm van de diagnosticum van de TCG; de tong reflecteert in de meeste gevallen de daadwerkelijke conditie van de mens. Het eerste consult duurt ongeveer 15min. Wanneer er duidelijkheid is over uw klachten, wordt een behandelplan opgesteld. We hebben standaard de behandelingstijd voor u gereserveerd binnen het eerste consult. Indien u dat wilt, kunnen wij u dus direct onder behandeling nemen. Maar dat is zeker niet verplicht; u kunt er nog rustig over nadenken of een afspraak inplannen op een andere datum.

Vervolgconsult / behandeling

Bij het vervolgconsult wordt de pols opnieuw gevoeld en tong opnieuw bekeken. Zo onderzoeken wij of er in het lichaam al veranderingen hebben plaatsgevonden. Daar passen we de behandelingen vervolgens op aan.

Mocht u nog geen behandeling van acupunctuur hebben gehad, dan duurt deze eerste behandeling 30 minuten. Dat doen we omdat we eerst willen kijken hoe u op de acupunctuur reageert. Sommige mensen worden de eerste keer namelijk erg vermoeid, anderen krijgen juist een ‘boost’ van energie. Alle eventuele volgende behandelingen duren standaard 40 minuten.

Frequentie

Bij ons in Nederland vindt er meestal eenmaal per week een behandeling plaats. Bij bepaalde klachten raden wij u aan om in de eerste week twee keer langs te komen en volgens naar eenmaal per week te gaan. Dat is met name het geval bij pijnklachten.

De behandeling wordt eerst voor een periode van zes weken bekeken. Afhankelijk van de reactie van het lichaam in deze periode gaan we verder met behandelen of bouwen we de behandelingen af. Bij goed en snel resultaat kunnen we sneller beginnen met het afbouwen van de behandeling, maar dit bekijken we per persoon. Ieder persoon is immers anders en reageert ook anders.